Palun oodake

Ostukorv0

Logi sisse

Privaatsuspoliitika

Avaleht

Veebipoe meditsiiniseadmed.ee (edaspidi Veebipood) isikuandmete vastutav töötleja on OneMed OÜ (registrikood 10891247), asukoht
J. Sütiste tee 17, Tallinn, 13419, telefon 68 65 080 ja e-posti aadress info@meditsiiniseadmed.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

•    nimi, telefoninumber, aadress ja e-posti aadress;
•    kauba kohaletoimetamise aadress;
•    isikukood;
•    pangakonto number;
•    kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
•    klienditoe andmed.
Me ei kogu isikuandmeid, mis ei ole vajalikud Teie poolt valitud kaupade tellimiseks, toimingu tegemiseks või pöördumise lahendamiseks.

Mis eesmärgil ja õiguslikul alusel isikuandmeid töödeldakse

Teie isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:
– Teie tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, millisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meievahelise lepingu sõlmimine ja täitmine (EL isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 p b);
– maksete tagastamiseks, millisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meievahelise lepingu täitmine (EL isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 p b);
– meie õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamiskohustuste täitmine, tarbija kaebuste lahendamine) (EL isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 p c);
– meie õiguste kaitsmiseks, millisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi (EL isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 p f).
Kui Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on õigustatud huvi, oleme huvide kaalumise tulemusel leidnud, et meie või kolmanda isiku õigustatud huvi kaalub konkreetsel juhul üles Teie huvid, põhiõigused ja –vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise suhtes, mida teostame õigustatud huvi alusel. Sellisel juhul ei töötle me Teie isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui me tõendame, et isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles Teie huvid, õigused ja vabadused või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil. Teil on õigus saada ka lisateavet selle kohta, miks me ühel või teisel juhul leiame, et meie või kolmanda isiku õigustatud huvi kaalub konkreetsel juhul üles Teie huvid, põhiõigused ja –vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Vajadusel ja õigusliku aluse olemasolul edastame Teie isikuandmeid järgmistele kolmandatest osapooltest vastutavatele töötlejatele:
– transporditeenuse pakkujale: Teie poolt valitud transporditeenuse pakkujale edastatakse Teie nimi, telefoninumber ja e-posti aadress, et Teile oleks võimalik tellitud kaubad kätte toimetada. Kui tegemist on kulleriga kohaletoimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks eeltoodud kontaktandmetele ka Teie aadress. Kirjeldatud juhtudel on edastamise õiguslikuks aluseks Teiega sõlmitud lepingu täitmine (EL isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 p b);
– makseteenuse pakkujale: OneMed OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le;
– OneMed Grupi siseselt: vahel on isikuandmete edastamine vajalik ka OneMed Grupi siseselt, millisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks meie administratiivsetel eesmärkidel põhinev õigustatud huvi (EL isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 p f); 
– kolmandatele osapooltele, kes on seotud meie õiguste kaitsmisega: näiteks edastame isikuandmeid oma õigusnõustajatele, kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks, millisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi (EL isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 p f);
– kolmandatele osapooltele, kellele edastamine on vajalik meie õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks: näiteks peame oma õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks vahel edastama isikuandmeid järelevalveasutustele (EL isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 p c).
Nagu ülal selgitatud, on Teil alati õigus esitada vastuväiteid, kui me edastame Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele õigustatud huvi alusel.
Lisaks võime Teie isikuandmeid edastada järgmistele volitatud töötlejatele: raamatupidamisteenuse pakkuja, IT-teenuste pakkujad, andmemajutusteenuse pakkuja ja makseteenuse pakkuja. Kõik volitatud töötlejad töötlevad teie isikuandmeid meie juhiste kohaselt ja kooskõlas volitatud töötlejaga sõlmitud isikuandmete töötlemise lepinguga. Samuti rakendavad volitatud töötlejad asjakohaseid meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Majanduspiirkond

Isikuandmeid hoitakse OneMed Grupp serverites, mis asuvad Euroopa Majanduspiirkonna territooriumil. Andmeid võidakse edastada ka riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Ligipääs andmetele ja turvalisus

Juurdepääs isikuandmetele on Veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada Veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi, täita sõlmitud lepinguid ning osutada klienditoe teenust. Rakendame asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota või kui isikuandmed ei nähtu kasutajaprofiilist, siis saab seda teha klienditoe vahendusel. Klienditoega saate ühendust järgmistel kontaktandmetel: telefoninumbril 68 65 080 ja e-posti aadressil info@meditsiiniseadmed.ee.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel aadressil info@meditsiiniseadmed.ee ning täpsustada kustutamise alust. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul.

Ülekandmine

Teatud juhtudel on Teil õigus paluda oma isikuandmete ülekandmist teisele töötlejale. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Muud õigused

Teil on ka teised EL isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud õigused, sh õigus nõuda teatud juhtudel isikuandmete töötlemise piiramist ning esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.
Pange tähele, et kõik Teie õigused ei ole absoluutsed ning on piiratud EL isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatuga.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Oma õiguste kaitsmiseks võime isikuandmeid säilitada kuni nõude täitmiseni või nõude aegumistähtaja lõpuni, mis ei ületa kümmet aastat. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Otseturustusteated

Teie e-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui olete selleks andnud vastava nõusoleku. Teil on õigus igal ajal antud nõusolek tagasi võtta Veebipoodi sisse logides oma andmete alt või kirjutades klienditoele aadressil info@meditsiiniseadmed.ee. Pange tähele, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Küsimused, kaebused ja vaidluste lahendamine

Kui Teil on enda isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste või töötlemistoimingute kohta küsimusi või ettepanekuid või kui Teil on kaebusi isikuandmete töötlemise kohta, siis võtke meiega ühendust alltoodud kontaktandmetel.

Meie kontaktandmed

OneMed OÜ
Registrikood: 10891247
Aadress: J. Sütiste tee 17, Tallinn, 13419, Harjumaa, Eesti Vabariik
Telefon: 68 65 080
E-mail: info@meditsiniseadmed.ee
Kehtib alates: 14.02.2020

Meditsiiniseadmed.ee veebileheküljel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Tingimused
Nõustun