Meditsiiniseadmed.ee veebilehe kasutamistingimused

1. Tingimuste kehtivus

1.1. Käesolevad meditsiiniseadmete tellimistingimused (Tingimused) reguleerivad ostukeskkonna https://www.meditsiiniseadmed.ee (edaspidi Meditsiiniseadmed.ee) omaniku OneMed OÜ, registrikoodiga 10891247 ning Meditsiiniseadmed.ee veebileheküljelt tellimuse teinud isiku (Tellija) vahel meditsiiniseadmete (edaspidi Kaup) ostmisel tekkivaid õigussuhteid.

1.2. Meditsiiniseadmed.ee Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

1.3. OneMed OÜ-l on õigus käesolevaid Tingimusi muuta. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse Meditsiiniseadmed.ee veebilehekülje kaudu. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Meditsiiniseadmed.ee veebileheküljel või muul Tingimustes nimetatud ajal.

1.4. Kui tellimus on Meditsiiniseadmed.ee veebileheküljele edastatud enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Tellija ja Meditsiiniseadmed.ee veebilehekülje vahel tekkinud õigussuhtele tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui Tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. OneMed OÜ-l on õigus Meditsiiniseadmed.ee veebileheküljel müüdavate Kaupade hindu igal ajal muuta, kui Tingimustes ei ole ette nähtud teisiti.

1.6. Meditsiiniseadmed.ee veebileheküljelt saab Kaupu tellida ilma registreerimata, välja arvatud juhul kui Tellija soovib osta meditsiiniseadmeid digiretsepti alusel, mille tellimuse eel tuleb luua endale kasutajakonto ja end tuvastada.

1.7. Kui soovite saada Meditsiiniseadmed.ee veebilehekülje registreeritud kasutajaks registreerige endale kasutajakonto ja tuvastage end ID-kaardi või mobiil-ID abil.

 

2. Hinnad ja tasu kättetoimetamise eest

2.1. Meditsiiniseadmed.ee veebilehel müüdavale Kaubale kehtib Kauba juures näidatud hind.

2.2. Kauba hinnad sisaldavad käibemaksu 9% või 20% vastavalt kaubagrupile.

2.3. Kättetoimetamise tasu sisaldab käibemaksu 20%.

2.4. Käibemaksu määra muutumisel, korrigeeritakse Kauba hindu ning kättetoimetamise tasu suurust käibemaksumäära muutuse võrra.

2.5. Kauba hind sisaldab tasu Kauba kättetoimetamise eest. Kättetoimetamise hinna ja viisi kohta olev info on kättesaadav siit.

 

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorv luuakse hetkel, kui vajutate Kauba juures asuvatele nuppudele „Osta digiretseptiga“, “Osta digiretseptita” või “Lisa ostukorvi”. Kauba ostukorvi lisamine ei kohusta Teid Kaupa ostma. Ostukorvi sisu saate igal ajal kuni tellimuse kinnitamiseni muuta ning Kaupa lisada või eemaldada.

3.2. Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvi lehel  asuvat nuppu “Vormista tellimus”, mille järel on vajalik lisada Tellija andmed ja/või kellele soovitakse Kaup osta ning valida Kauba eest tasumise viis, mille kaudu soovite tellimuse eest tasuda.

3.3. Tellimus loetakse kinnitatuks, kui olete internetipangas tellimuse eest tasunud ning vajutanud nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”, mille järel kuvatakse teile Meditsiiniseadmed.ee veebilehekülje poolne tellimuse kinnitus või olete valinud makseviisiks pangaülekanne arve alusel ja olete tasunud arvel oleva summa. Arve edastakse Kauba Tellijale e-posti teel.

3.4. Pärast tellimuse kinnitust edastatakse tellimus OneMed OÜ-le täitmiseks ning kättetoimetamiseks vastavalt Teie poolt valitud kättetoimetamise asukohale.

3.5. Kättetoimetamise koha andmete sisestamisel kontrollige esitatud andmed tähelepanelikult üle ja veenduge, et kõik nõutavad andmed on esitatud ja korrektsed. Teie esitatud informatsioon on meile aluseks tellimuse täitmisel ja Kauba kohaletoimetamisel.

3.6. Tellijaks saab olla teovõimeline füüsiline isik või õigusvõimeline juriidiline isik. Tellimuse esitamisega kinnitab Tellija, et tal on tehingu tegemiseks vajalik õigus- või teovõime ja/või volitus tehingu tegemiseks. Piiratud teovõimega (st alla 18-aastane isik) Tellija kinnitab Tingimustega nõustumisega, et tema seaduslik esindaja on andnud talle nõusoleku tehingu tegemiseks ning selleks vajalike rahaliste vahendite kasutamiseks.

3.7. Kauba müügilepingu sõlminud isikuks on isik, kes Kauba eest tasub.

3.8. Kauba müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) ning tellimus kinnitatuks tellitud kauba eest tasumisele kuuluva summa laekumisest OneMed OÜ arveldusarvele.

3.9. OneMed OÜ-l on õigus igal ajal muuta Meditsiiniseadmed.ee veebilehel kuvatavaid hindu. Kui OneMed OÜ on Meditsiiniseadmed.ee veebilehel muutnud hindu pärast Tellija poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub OneMed OÜ tarnima Tellijale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Tellijal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

 

4. Tellimuse täitmine OneMed OÜ poolt ja Kauba kättesaamise viisid

4.1. Kui olete Kauba eest tasunud (tellimuse kinnitanud), suunatakse tellimus OneMed OÜ-le, kes kontrollib tellimuse andmed ning korraldab tellimuse täitmise vastavalt Teie poolt valitud kättesaamise asukohale hiljemalt kolme tööpäeva jooksul tellimuse kinnitamisest arvates.

4.2. Peale Kauba eest tasumist kulleriga kättetoimetamise viisiga, toimetatakse Kaup Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta.

4.3. Tellimused, mis on kinnitatud tööpäevadel (E-N) enne kella 12:00 toimetatakse Teieni järgmisel tööpäeval. Tellimused, mis on kinnitatud tööpäevadel (E-N) peale kella 12:00 toimetatakse Teieni ülejärgmisel tööpäeval. Reedel kinnitatud tellimused toimetatakse Teieni järgneva nädala teisipäeval. Kauba toimetab Teieni DPD kuller või Eesti Post/Omniva.

4.4. Enne Kauba kättetoimetamist kättetoimetamisteenuse osutaja poolt, võtab teenuse osutaja Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada kauba kohaletoomise saabumise aeg, välja arvatud saadetiste puhul mis edastatakse Eesti Posti/Omnivaga.

4.5. Palun kontrollige tellimuse vormistamisel esitatavate andmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi kauba kättetoimetamisel. OneMed OÜ ja kauba kättetoimetaja ei vastuta kauba kättetoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

4.6. Kullerteenusega kauba kättetoimetamisel antakse kaup Teile allkirja vastu. Enne kullerile allkirja andmist soovitame Teil kauba pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral kauba vastuvõtmisest keelduda. Palume Teil vigastatud pakendiga saabunud Kaubast teatada kohe kirjaga info@meditsiiniseadmed.ee e-posti aadressile.

 

5. Kauba eest tasumine

5.1. Meditsiiniseadmed.ee veebileheküljelt tellitud Kauba eest saate tasuda vastavalt valitud makseviisile.

5.2. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis, kas:

  • Internetipanga kaudu või
  • Tasumine arve alusel (Arve saadetakse Teie poolt Ostukorvi lehe Andmete all sisestatud e-posti aadressile).

 

6. Tellimuse tühistamine ja Kauba tagastamine

6.1. Peale Kauba kättesaamist on Tellijal 14 päeva aega Kaubaga tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Tellijal võimalus Kaup tagastada eelnimetatud tähtaja jooksul (lepingust taganemine), välja arvatud digiretseptiga toodete ostmisel, saates Meditsiiniseadmed.ee veebilehekülje e-posti aadressile info@meditsiiniseadmed.ee vastava sisulise teate koos tellimuse numbriga ja oma arvelduskonto numbriga ning tagastades Kauba OneMed OÜ lao aadressile Narva mnt. 5, 10117 Tallinn, Eesti.

6.2. Tagastamisele ei kuulu avatud pakendiga, kasutatud või rikutud (sh rikutud pakend) Kaup, välja arvatud kui pakend on saanud kahjustatud transpordi käigus või Kauba kättesaamisel kullerteenuse vahendusel.

6.3. Lepingust taganemise korral punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse ostu eest tasutud summa, millest Tellija kannab Kauba kättetoimetamisega seotud kulutused kuni 10 EUR või muu seadusega lubatud summa ulatuses.

6.4. Raha tagastatud Kauba eest makstakse tagasi Tellija arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest OneMed OÜ-ni tingimusel, et sama tähtaja jooksul on Kaup tagastanud punktis 6.1. nimetatud aadressile.

6.5. Tagastatav Kaup peab sisaldama kõiki kauba pakendis sisaldunud esemeid. Kui Kaup on ostetud kampaania korras tuleb tagastada ka kampaania korras saadud lisatooted.

6.6. Tagastatavast summast arvestatakse maha Kauba kättetoimetamise tasu kuni 10 EUR. Kauba Tellijal on õigus küsida OneMed OÜ-lt kuludokumente Kauba kättetoimetamise tasu kohta.

 

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate kaupade tagastamine

7.1. Kaupadele kehtib garantii, kui see on märgitud Meditsiiniseadmed.ee veebilehekülje Kaupa tutvustavas tekstis või sisaldub vastav viide Kaubaga kaasasolevas dokumentatsioonis. Garantii kestus ja tingimused sisalduvad Kaubaga kaasas olevates dokumentides.

7.2. Garantiijuhtumi korral pöörduge OneMed OÜ poole e-kirja teel info@meditsiiniseadmed.ee.

7.3. Kui Kauba juures viide garantiile puudub, tähendab see, et vastaval tootel garantii puudub.

7.4. Kaupade kahjustumise ja hävimise riisiko läheb Kauba Tellijale üle Kauba üleandmisel, milleks loetakse, kulleri poolt edastatvale saatelehele allkirja andmisega.

7.5. OneMed OÜ ei vastuta Kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud pärast Kauba kättetoimetamist p 7.4. nimetatud korras ning puuduste eest, mis tekivad Kaubale seoses Kauba mittesihipärase või ebaõige kasutamisega või seoses Kauba normaalse füüsilise kulumisega tavalise kasutamise korral.

7.6. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda puuduse kõrvaldamist Kaubal või selle võimatusel Kauba asendamist nõuetele vastava ja puuduseta Kauba vastu, teatades sellest OneMed OÜ-le seaduses toodud tähtaja jooksul ning tagastades nõuetele mittevastava Kauba punktis 6.1. nimetatud aadressile, kuid mitte hiljem kui ühe (1) kuu jooksul arvates Kauba kasutusele võtmisest.

7.7. Kui tootja ekspertiisi käigus selgub, et tegemist ei olnud defektse Kaubaga ning Kauba kasutamisel rikuti kasutus- ja hooldustingimusi, siis ei ole OneMed OÜ-l kohustust sellist Kaupa asendada ning Kauba Tellija kohustub tasuma Kauba transpordi ja ekspertiisi kulud.

7.8. Kauba tagastamisega kaasnevad kulud kannab Kauba Tellija. Kui tootja ekspertiisi käigus selgub, et tegemist oli defektse tootega, siis hüvitab OneMed OÜ Kauba kasutajale Kauba tagastamisega seotud mõistlikud kulud, mille kohta peavad olema kuludokumendid.

 

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. OneMed OÜ vastutab Tellija ees ja Tellija OneMed OÜ ees teisele poolele Tingimuste rikkumisega tekitatud otsese kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. OneMed OÜ ei vastuta Tellijale tekitatud kahju eest, kui Kauba kättetoimetamine viibib asjaolude tõttu, mida OneMed OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist ei olnud võimalik ette näha (vääramatu jõud).

 

9. Pretentsiooni esitamise õigus

9.1. Kauba Tellijal on õigus puudusega Kauba puhul esitada pretensioon kahe (2) aasta jooksul alates ostmise päevast.

 

10. Isikuandmed ja nende kasutamine

10.1. Töödeldavad isikuandmed. Töödeldavate isikuandmete koosseisu kuuluvad järgmised andmed: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kontakttelefon, elektronposti aadress, aadress: riik, maakond, linn, tänav, maja, korter/maja number ja postiindeks, Tellija poolt tellitud Kauba nimetus, arsti poole pöördumise fakt (eriliiki isikuandmed), patsiendile digiretsepti väljastamise fakt (eriliiki isikuandmed).

10.2. Isikuandmete töötlemise eesmärk. Kauba tellimuse esitamisel Tellija poolt sisestatud isikuandmed kantakse OneMed OÜ kliendiregistrisse ning isikuandmeid töödeldakse Kauba müügilepingu ettevalmistamise, sõlmimise, täitmise (sh garantii teostamise) ja täitmise tagamise (sealhulgas tellimuse kinnituse ja teadete saatmise) ning Tellijale müügi- ja kasutustoe teenuse osutamise, kauba pakkumise ja vajadusel ka õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.

10.3. Isikuandmete saamise allikas. Isikuandmed on kogutud Tellijalt kliendisuhte raames, mis tekib Meditsiiniseadmed.ee veebilehel tellimuse esitamisel ja/või Kauba eest tasumisel.

10.4. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus. Tellija tavalisi isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 punkt 1b (andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmine) ja artikkel 6 punkti 1f (õigustatud huvi) alusel. Tellija eriliiki isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 9 punkt 2a, 2b, 2f ja 2h alusel.

10.5. Isikuandmete vastutav töötleja. Isikuandmeid töötleb OneMed OÜ, registrikoodiga 10891247, aadressil Narva mnt. 5, 10117 Tallinn, Harjumaa, Eesti.

10.6. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad. Isikuandmed, mis on vajalikud Kauba vahendamiseks Kauba Tellijale, avaldatakse vahendusteenust osutavale ettevõttele.

10.7. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele. OneMed OÜ ei edasta registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele. OneMed OÜ edastab patsiendi isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes juhul, kui vastav kohustus on sätestatud seaduses või muus õigusaktis.

10.8. Isikuandmete säilitamine. Tellija isikuandmeid säilitatakse 10 aastat arvates nende registreerimisest, seejärel Tellija elektroonilised isikuandmed kustutatakse ja paberkandjal isikuandmed hävitatakse.

10.9. Isikuandmete kaitse. Isikuandmete töötlemine toimub vastavuses isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega ning isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.

10.10. Meditsiiniseadmed.ee veebilehekülje veebiliiklus salvestatakse isikuandmete kaitse tagamiseks Eesti Andmekaitse Inspektsioonilt saadud loa alusel.

10.11. Tellija juurdepääs oma isikuandmetele. Kauba Tellijal on õigus kontrollida, milliseid tema isikuandmeid töödeldakse ja saada nendest isikuandmetest koopia.

10.12. Tellija õigus andmete parandamisele. Tellijal on õigus nõuda teda puudutavate ebaõigete isikuandmete parandamist ja mittetäielike isikuandmete täiendamist saates selleks digitaalselt allkirjastatud avalduse aadressil info@meditsiiniseadmed.ee. Avalduses tuleb märkida isikuandmed, mille suhtes avaldus on esitatud, esitada õiged andmed või puuduolevad andmed ja Tellija selgesõnaline taotlus isikuandmete parandamiseks või täiendamiseks.

10.13. Õigus andmete kustutamisele. Tellijal on õigus kõrvaldada andmed Meditsiiniseadmed.ee veebilehe registrist saates selleks kirja info@meditsiiniseadmed.ee. Tellijal on õigus taotleda tema isikuandmete kustutamist saates selleks digitaalselt allkirjastatud avalduse aadressil info@meditsiiniseadmed.ee. Avalduses tuleb märkida isikuandmed, mille kustutamise suhtes avaldus on esitatud, kustutamise õiguslik alus ja Tellija selgesõnaline kustutamise taotlus ning selle põhjendus. Isikuandmed kustutatakse juhul, kui selleks esineb õigusaktis sätestatud alus ja kui ei esine õigusaktis sätestatud alust isikuandmete säilitamiseks.

10.14. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele. Tellijal on õigus taotleda tema isikuandmete töötlemise piiramist õigusaktis sätestatud alusel saates selleks digitaalselt allkirjastatud avalduse aadressil info@meditsiiniseadmed.ee. Avalduses tuleb märkida isikuandmed, mille töötlemise piiramise suhtes avaldus on esitatud, isikuandmete töötlemise piiramise õiguslik alus ja Tellija selgesõnaline piiramise taotlus ning selle põhjendus. Isikuandmete töötlemist piiratakse juhul, kui selleks esineb õiguslik alus.

10.15. Õigus andmete ülekandmisele. Tellijal on õigus saada teda puudutavad isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale kui see on tehniliselt teostatav. Tellijal on õigus taotleda tema isikuandmete ülekandmist saates selleks digitaalselt allkirjastatud avalduse aadressil info@meditsiiniseadmed.ee. Avalduses tuleb märkida isikuandmed, mille ülekandmist suhtes avaldus on esitatud, vastutava töötleja ärinimi ja täpsed kontaktandmed, kellele soovitakse andmed üle kanda ja Tellija selgesõnaline taotlus andmete ülekandmiseks.

10.16. Tellimuskinnituse saatmine. Kauba Tellija annab OneMed OÜ-le nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse.

10.17. Meeldetuletuste saatmine. Kauba Tellija annab OneMed OÜ-le loa saata meeldetuletusi tasumata arvete, sooduspakkumiste ja infot aegunud toodete välja vahetamiseks.

10.18. Õigus esitada kaebus. Juhul, kui Tellija leiab, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud õigusaktides sätestatut, on tal õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

10.19. Isikuandmete esitamise vajalikkus. Isikuandmete esitamine Tellija poolt on lepingu sõlmimiseks vajalik nõue, andmete esitamata jätmisel ei ole võimalik lepingut ette valmistada, sõlmida ega täita, samuti ei ole võimalik pakkuda Tellijale müügi- ja kasutustoe teenuseid ning Kaupu.

10.20. Automatiseeritud otsused. Tellija isikuandmete alusel automatiseeritud otsuseid (sh profiilianalüüsi) ei tehta.

 

11. Muud tingimused

11.1. Meditsiiniseadmed.ee veebilehekülje Kaupade juures kuvatud piltidel on illustreeriv tähendus. Tellijal ei ole õigust Kaupa tagastada seetõttu, et Meditsiiniseadmed.ee veebileheküljel toodud Kauba pakendi foto ei vasta täpselt kättetoimetatud Kauba pakendile, kui muus osas vastab Kaup tellimusele ning on nime, koguse ja omaduste osas vastavuses Kauba juures kuvatud infoga.

11.2. Kui toode puudub OneMed OÜ laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab OneMed OÜ töötaja Kauba Tellijaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või tagastab raha Kauba Tellijale 14 päeva jooksul.

11.3. Kõiki Meditsiiniseadmed.ee veebilehekülje külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Tellija isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

11.4. Teie ja OneMed OÜ vahel seoses OneMed OÜ Meditsiiniseadmed.ee veebilehekülje vahendusel Kaupade tellimise ja ostmisega tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

11.5. Kõik Meditsiiniseadmed.ee veebilehel toodud Kauba kirjeldused, fotod, teadusartiklid ning muud andmed on autoriõigusega kaitstud ning nende kopeerimine või muul moel kasutamine ilma Meditsiiniseadmed.ee veebilehe omaniku OneMed OÜ nõusolekuta on keelatud.

Uuendatud 31.12.2019.